Ga naar de inhoud

Hoe oud is het ambacht van rietsnijden eigenlijk? Op welke manier wordt het riet gesneden? En hoe heeft de rietteelt het Nationaal Park Weerribben-Wieden gevormd? De komende weken gaan boerderijeigenaren, deelnemers van ons project Riet uit de regio en andere belangstellenden op excursie naar de rietlanden in de Kop van Overijssel.

 

Riet uit de Weerribben-Wieden wordt al eeuwenlang op een ambachtelijke manier gesneden en staat bekend om zijn goede kwaliteit. In 2020 hebben de stichting IJsselacademie, de Overijsselse boerderijenstichtingen, de riettelersverenigingen in de Kop van Overijssel en Monumentenwacht de handen ineengeslagen in het project Riet uit regio. Met dit project verschaften ze eigenaren een steuntje in de rug om hun historische boerderijen en bijgebouwen in Overijssel voor de toekomst te behouden en tegelijkertijd het gebruik van Nederlands riet uit de Weerribben-Wieden te stimuleren. Meer dan 40 boerderijen in de provincie zijn de afgelopen jaren hierdoor gedekt met riet uit Nationaal Park Weerribben-Wieden.

 

Excursie

Om de herkomst van het riet met eigen ogen te aanschouwen en het ambacht van riet snijden zelf te ervaren organiseren de partners in het Riet uit de regio-project een excursie aan naar de rietlanden in de Kop van Overijssel. Het waterrijke landschap in dit gebied heeft een totaal ander karakter dan de rest van de provincie.

 

Tijdens de excursie worden de deelnemers ’s ochtends ontvangen in de waterdorpen Ossenzijl of Belt-Schutsloot. Na een korte introductie over het gebied gaan ze met een rietsnijder per boot mee naar de kragge die alles zal vertellen over de omgeving, het natuurbeheer en de manier waarop het riet gesneden wordt. Daarna steken de deelnemers zelf ook de handen uit de mouwen om de fijne kneepjes van het ambacht van riet snijden onder de knie te krijgen. Aan het einde van de ochtend keren ze weer terug naar de vaste wal en krijgen ze de mogelijk om op eigen gelegenheid het Nationaal Park Weerribben-Wieden verder te verkennen.

 

*De excursies vinden plaats op 18, 19, 25 en 26 maart, en op 2 april 2022.