Ga naar de inhoud

Onze missie

Onze regionale geschiedenis, taal en cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van de plek waar we wonen, werken of vandaan komen. Het maakt verhalen van gisteren van onschatbare waarde voor vandaag en morgen, zij vormen onze erfenis, en daarmee ook onze toekomst.

 

De Overijsselacademie vindt het belangrijk om de regionale identiteit te versterken en te investeren in het overdragen en verrijken van de regionale geschiedenis en de Nedersaksische taal en cultuur.  Dit is het fundament waarmee we als samenleving de regio een duurzame betekenis geven.

 

Onze visie

Juist in een tijd van onzekerheden – denk aan de huidige energietransitie, woonopgaven, oorlogsdreiging en klimaatcrisis – groeit de behoefte om terug te kunnen vallen op vertrouwde fundamenten die voortkomen uit regionale geschiedenis, taal en cultuur. Het biedt zekerheid, houvast en geeft richting aan de toekomst: zonder verleden is er geen heden.

 

De Overijsselacademie heeft een regiefunctie en we houden ons van daaruit bezig met onderzoek, advies en creatie. We zijn het kenniscentrum voor regionale geschiedenis, Nedersaksische taal en cultuur en voelen ons verantwoordelijk om onze kennis op verschillende manieren met het publiek te delen.

 

Onze strategie

Dit doen we gericht en op hedendaagse wijze, waarbij continu de link tussen verleden en heden wordt gelegd. Het zorgt voor meer draagvlak, begrip, trots en interesse voor de Nedersaksische taal en cultuur. Dit versterkt niet alleen het imago van deze taal en cultuur, maar verstevigt bovenal het fundament ervan.

 

Waar houden we ons mee bezig?

-Regie op, onderzoek naar en delen van kennis over regionale geschiedenis van Overijssel. Dit koppelen we aan de actualiteiten van vandaag en morgen.

-Regie op, onderzoek naar, delen van kennis over en versterken van het imago van Nedersaksische taal en cultuur.

-Onze coördinerende rol ten behoeve van het inspireren, versterken en ondersteunen van erfgoedorganisaties en vrijwilligers via het Erfgoedplatform Overijssel.

 

Onze plannen

Bij al onze inspanningen staat de meerjarenstrategie “Erfgoed verbindt!” centraal, die onze leidraad vormt voor de periode 2021-2024. Deze strategie vormt de hoeksteen van ons activiteitenplan voor streektaal en streekgeschiedenis. Lees hier ons activiteitenplan van de periode 2021-2024.

 

Via dit activiteitenplan zetten we ons in om erfgoed als een verbindende factor te laten werken. We geloven dat het begrijpen van het verleden essentieel is om richting te kunnen geven aan de toekomst van Overijssel. Deze visie vloeit voort uit onze diepe toewijding aan het behoud van de rijke streektaal en streekgeschiedenis die onze provincie kenmerkt.

 

Onze betrokkenheid gaat echter verder dan het heden. In samenwerking met onze gewaardeerde partners zijn we momenteel actief bezig met het verkennen van nieuwe wegen voor de periode 2025-2028. Ons doel is om de kennis over het verleden te benutten om het heden te doorgronden en zo de toekomst van Overijssel vorm te geven.

 

We nodigen je uit om samen met ons op ontdekkingstocht te gaan en de rijke geschiedenis van Overijssel te ervaren, te waarderen en te koesteren. Samen bouwen we aan een duurzame brug tussen het verleden, het heden en de toekomst van onze provincie.

 

OP DE HOOGTE BLIJVEN?