Ga naar de inhoud

Maandag werd de tweede aflevering van de documentaire serie “Meisjes van de Goede Herder” uitgezonden op NPO2. In deze serie vertellen drie vrouwen over hun ervaringen in de jaren zestig in kloosters van de Zusters van de Goede Herder, waar ze onder strenge omstandigheden hard moesten werken. De aanleiding voor de serie was het ontdekken van aanwijzingen naar een voormalige kloosterbegraafplaats in Almelo.

 

Onderzoek naar de geschiedenis

In opdracht van de Gemeente Almelo hebben wij, in samenwerking met Het Oversticht, een grondig onderzoek uitgevoerd naar de geschiedenis van de begraafplaats van het voormalige klooster De Goede Herder in Almelo. Het doel was om vast te stellen wie er begraven liggen en wat er de afgelopen decennia met de begraafplaats is gebeurd. Dit onderzoek omvatte zowel het raadplegen van geschreven bronnen als interviews met getuigen.

 

Belangrijke bevindingen

Uit ons onderzoek bleek dat er 218 personen begraven liggen en dat de ruiming van het kerkhof in de jaren ‘80 onvolledig is geweest. Op basis van deze bevindingen heeft de gemeente besloten om de ruiming alsnog volledig uit te voeren.

 

Archiefonderzoek

Het Oversticht heeft vanaf januari 2024 in samenwerking met de Overijsselacademie archiefonderzoek uitgevoerd om feitelijk te achterhalen wie op deze begraafplaats begraven zijn en wat er gedurende de afgelopen decennia mee is gebeurd. Uit het archiefonderzoek is gebleken dat het klooster De Goede Herder een register heeft bijgehouden waarin 218 personen staan opgenomen die tussen 1881 en 1981 op de begraafplaats begraven zijn. Van deze personen waren er 32 geregistreerd als verpleegde en zijn er 24 anderen zeer waarschijnlijk ook verpleegden geweest. Na het vertrek van de Zusters van de Goede Herder in de jaren ’80 is de begraafplaats bovengronds geruimd, maar dit gebeurde niet volledig. Bij archeologisch onderzoek werd bevestigd dat er nog menselijke resten aanwezig zijn.

 

Hoe nu verder?

De volgende stap in het proces is een zorgvuldige ruiming van het terrein. Archeologen zullen per grafkuil de aanwezige individuen documenteren. Na de ruiming zullen de stoffelijke resten elders worden herbegraven om de overledenen een waardige laatste rustplaats te geven. Alles wordt ordentelijk geregistreerd, zodat aanvullend onderzoek mogelijk blijft.

 

Lees hier meer over het uitgevoerde onderzoek: Uitkomst onderzoek naar kloosterbegraafplaats | Gemeente Almelo of bekijk het rapport: Document Almelo – B.7 INT (91917) 20240521 Rapport Begraafplaats Klooster GH Het Oversticht v3Def – iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl) 

 

Detailopname (situatie 1956) van de begraafplaats bij het klooster.