Ga naar de inhoud

Op 22 september aanstaande wordt de Streektaalconferentie in Franeker plaats. Onze streektaalexperts Harrie Scholtmeijer en Albert Bartelds zijn bij de conferentie aanwezig in hun rol als bestuursleden van de Stichting Nederlandse Dialecten, die elk jaar de conferentie organiseert. Het thema van dit jaar is: ‘Streektaal in zicht. Zichtbaarheid van streektalen in de openbare ruimte.’

 

Het programma ziet er als volgt uit:

9.30 uur  – Inloop
10.00 uur – Opening wethouder gemeente Waadhoeke Jan Dijkstra
10.15 uur – Gedeputeerde Provincie Fryslân Eke Folkerts: sichtberens impuls Provincie Fryslân en aanbieding streektaalatlas
10.30 uurMirjam Vellinga (Afûk): Frysk op ‘e dyk – De rol van zichtbaarbeid in het taalpromotiebeleid van de Afûk.
11.00 uur – Koffie/thee
11.30 uurJanke Singelsma en Jolanda Verhoef (NHL Stenden): Meertaligheid in beeld – Een inkijkje in scholen en bibliotheken
12.00 uurSibrecht Veenstra (NHL Stenden): LoCALL – Taallandschappen in het onderwijs
12.30 uur – Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma
12.45 uur – Lunch
14.00 uurRenate Snoeing (Huus van de Taol): Drents in het openbaar
14.30 uur – Wethouder gemeente Urk Freek Brouwer: de Urker taal in publiekscommunicatie
15.00 uur – Koffie/thee
15.15 uurVeronique De Tier (INT) en Geert Dehaes (Brusseleir): Van tweetalige straatnaamborden tot dialectadvertenties. Dialect in het straatbeeld in Vlaanderen en Brussel
15.45 uurJos Swanenberg (Meertens Instituut/Universiteit Tilburg): Dialect als aandachtstrekker. Brabants in de openbare ruimte.
16.15 uur – Muziek Hein Jaap Hilarides
16.30 uurKatrien Depuydt, Veronique De Tier (INT) en Cornelis Krottje (Bildts Aigene): Demonstratie Bildts Platform
16.45 uur – Borrel met muziek van Hein Jaap Hilarides

 

Ben je professioneel bezig met of persoonlijk geïnteresseerd in streektaal? Meld je dan nu aan.