Ga naar de inhoud

We leven in een veranderende samenleving waarin we met elkaar voor grote maatschappelijke opgaven staan. Er vinden grote gebeurtenissen plaats, waaronder de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de klimaat- en energiecrisis. Een samenleving waarbinnen een fundamentele verschuiving voelbaar is. De fixatie op economische groei maakt plaats voor een focus op brede welvaart en welzijn. Daarnaast is er veel aandacht hoe we duurzaam omgaan met de plek waar we wonen, werken en leven. Ook bij ons in de provincie Overijssel en haar regio’s.

 

Onze regionale identiteit en cultuur is het cement tussen al deze maatschappelijke opgaven. Het leeft dankzij de geschiedenis, de rijke cultuur met haar tradities en het verbindt vanwege de mentaliteit van noaberschap en gewoon doen. Juist nu is er meer behoefte aan vertrouwen en verbondenheid in de regio waarin we wonen, werken en leven. Kennis van onze regionale geschiedenis, taal en cultuur, ons erfgoed, draagt hieraan bij. Want door kennis te hebben van het verleden, kunnen we het heden beter begrijpen om samen te bouwen aan de toekomst.

 

De Overijsselacademie is een belangrijk kennisplatform en werkplaats voor het levend houden van dit erfgoed. We voelen ons verantwoordelijk de kennis en de verhalen over het echt oorspronkelijke van Overijssel met de bewoners te delen. Het is het DNA dat sturend is in het denken en doen van mensen en organisaties in onze prachtige landelijke provincie. We versterken hierdoor de band met leefomgeving van bewoners, en daarmee ook het gevoel van eigenwaarde. Het is onze erfenis en daarmee onze toekomst.

 

Meer weten over de Overijsselacademie nieuwe stijl? Lees nu de Position Paper!