Ga naar de inhoud

Onderzoek naar kloosterbegraafplaats

In opdracht van de Gemeente Almelo hebben collega’s Marco Krijnsen en Kees Dinkla, in samenwerking met Het Oversticht, een grondig onderzoek uitgevoerd naar de geschiedenis van de begraafplaats van het voormalige klooster De Goede Herder in Almelo. Dit onderzoek omvatte zowel het raadplegen van geschreven bronnen als interviews met getuigen.

 

Aanleiding

In het najaar van 2023 vond een inventariserend veldonderzoek plaats op het perceel van het voormalige kloosterkerkhof van de Zusters van De Goede Herder aan de Vriezenveenseweg in Almelo. Archeologen deden hierbij een verrassende ontdekking: tijdens het graven van drie proefsleuven stuitten zij op stoffelijke resten van enkele overleden personen en diverse objecten die destijds met hen begraven werden. Deze vondst bracht de gemeente Almelo ertoe om Het Oversticht te verzoeken verder onderzoek te doen naar de begraafplaats van De Goede Herder.

Detailopname (situatie 1956) van de begraafplaats. 

 

Archiefonderzoek

In navolging van dit veldonderzoek kregen wij de opdracht van Het Oversticht om een diepgaand historisch onderzoek uit te voeren naar de ontwikkelingen op deze voormalige begraafplaats sinds de aanleg in 1881. Het onderzoek richtte zich specifiek op de geschiedenis van de begraafplaats, waarbij de bredere kwesties binnen de kloosters van De Goede Herder, zoals uitbuiting en misbruik van meisjes, buiten beschouwing werden gelaten. Gedurende de periode januari-mei 2024 voerden twee collega’s van ons, Kees Dinkla en Marco Krijnsen, dit onderzoek uit. Zij raadpleegden diverse relevante archiefstukken, onder andere in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, bij de Frentrop Stichting en bij de gemeente Almelo. Ook brachten zij een bezoek aan Bloemendaal, waar een deel van de in Almelo begraven personen in 1997 herbegraven werd op het kerkhof van de congregatie Zusters van de O.L.V. van de Goede Herder.

 

Naast het bestuderen van documenten voerden de onderzoekers gesprekken met getuigen die betrokken waren bij de begraafplaats in Almelo of bij het herbegraven van de stoffelijke resten in 1997 in Bloemendaal.

 

Luchtfoto van het kloosterterrein in 1957. 

 

Rapport en doelstelling

Het resulterende onderzoeksrapport biedt een gedetailleerde reconstructie van de gebeurtenissen van 1881 tot en met 2023, gebaseerd op zorgvuldige analyse van geschreven en mondelinge bronnen. Het rapport omvat tevens bijlagen met onder andere het register van de 218 in Almelo begraven personen, een reconstructie van de indeling van het kerkhof en een tijdlijn met de belangrijkste gebeurtenissen.

 

Kees Dinkla en Marco Krijnsen hebben dit rapport opgesteld met als doel een helder inzicht te bieden in de geschiedenis van deze begraafplaats en daarmee een solide basis te verschaffen voor toekomstige besluitvorming omtrent de herontwikkeling van het terrein.

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@overijsselacademie.nl

Lees meer

 

OP DE HOOGTE BLIJVEN?