Ga naar de inhoud

Het project Riet uit de regio, dat het gebruik van Weerribben-Wiedenriet op historische boerderijen en bijgebouwen in Overijssel stimuleert, staat in de Duurzame 100 van dagblad Trouw. In deze lijst van groene denkers en doeners verzamelt Trouw burgerinitiatieven die de wereld duurzamer maken. Begin oktober wordt de volledige ranking en de notering van Riet uit de regio bekendgemaakt.

 

In het project slaan de Overijsselacademie, Monumentenwacht, de Overijsselse boerderijenstichtingen en de riettelersverenigingen uit de Kop de handen ineen om het gebruik van riet uit de Weerribben-Wieden op historische boerderijen en bijgebouwen in Overijssel te stimuleren. Uit de ruim 90 aanmeldingen zijn ruim 50 boerderijeigenaren geselecteerd die een steuntje in de rug ontvangen om hun dak te dekken met Weerribben-Wiedenriet. Daarmee kan hun boerderij weer voor een periode van dertig tot veertig jaar behouden blijven, waarbij het riet ook een goede isolatiewaarde heeft.

 

Het gebruik van Weerribben-Wiedenriet uit de eigen achtertuin van Overijssel is veel duurzamer en klimaatvriendelijker dan de import van riet uit China of Oost-Europa. Bovendien draagt een groter gebruik van riet uit de regio bij aan de instandhouding van zowel het eeuwenoude ambacht van rietsnijden als het beheer van het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Om de herkomst van het riet optimaal te ervaren, worden komende winter verschillende excursies naar de rietlanden georganiseerd en zal vanaf voorjaar 2021 in een rondreizend locatieprogramma het achterliggende verhaal van de rietwinning worden verteld.

 

Het project Riet uit de regio is mede mogelijk gemaakt door steun van de provincie Overijssel, met een bijdrage uit de subsidieregeling ‘Verhaal van Overijssel’. De deelnemende stichtingen zijn: Overijsselacademie, Monumentenwacht, Sallands Erfgoed, IJsselhoeven, Twentse Erven en Maarkels Landschap. De deelnemende riettelersverenigingen De Wieden, De Weerribben en de AVRN Oldemarkt e.o., zijn verenigd in het platform Duurzame Ambachtelijke Ondernemers in de Weerribben-Wieden.

 

Foto: Gradus Petter (vz. Riettelersvereniging De Wieden), Ronny Verwoolde (adviseur Monumentenwacht en bestuurslid Sallands Erfgoed) en Martin van der Linde (historicus Overijsselacademie) voor een boerderij in Sint Jansklooster die met Weerribben-Wiedenriet wordt gedekt. (foto: Albert Bartelds)