Ga naar de inhoud

Welkom op onze nieuwe website! Zoals je misschien opgevallen is hanteren wij al een aantal maanden een nieuwe huisstijl. Onze uitingen hebben een nieuwe uitstraling gekregen. Daar kon een vernieuwde website niet bij ontbreken. Sinds 6 september 2023 is onze nieuwe website live gegaan. Deze website werd gerealiseerd in samenwerking met Webba.

 

Op de website vind je alle informatie over onze organisatie, een overzicht van onze medewerkers en het bestuur. Ook vind je in het menu een nieuwsoverzicht en onze agenda. Hier delen wij al het laatste nieuws en evenementen die wij zelf organiseren of waar onze medewerkers bij betrokken zijn. Prominent op de website zie je drie pijlers: publieksgeschiedenis, Nedersaksische taal en cultuur en het Erfgoedplatform Overijssel. Binnen deze drie pijlers voeren wij verschillende projecten uit. Door op één van de pijlers te klikken krijg je een overzicht van de projecten die hier bij horen. Zo lees je bijvoorbeeld over het onderzoek naar het koloniale verleden van Overijssel bij de pijler ‘publieksgeschiedenis’, en lees je over de podcast De Nedersaksen bij de pijler ‘Nedersaksische taal en cultuur’.

 

Onze website wordt regelmatig bijgehouden met nieuws en agenda items. Houd onze website dus in de gaten!